Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιεί το έργο με τίτλο «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών». Το έργο αυτό υποβλήθηκε ως πρόταση για χρηματοδότηση, στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) –ως Διαχειριστή του Προγράμματος- και μετά από κρίση επιλέχθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΧΜ ΕΟΧ / GR03 (http://eeagrants.org/, www.eeagrants.gr, www.eeares.cres.gr) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Παπαδάκη και την τεχνική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας ΓΠΑ.

Ημερομηνία έναρξης του έργου 1 Οκτωβρίου του 2015 και λήξης 30 Απριλίου του 2017.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 831.138,90 ΕΥΡΩ.

Πράξη

Πράξη
Συνεχίστε

Ωφέλη

Ωφέλη
Συνεχίστε